Till Fots & På Cykel

Det finns ett stort nät av vägar av alla slag. Vanliga vägar som sköts av vägföreningar. Eftersom Sveaskog är en stor markägare här, så finns det många kilometer skogsvägar. Ibland är vägarna cykelvänliga och ibland är det tätt mellan hålen eller bergkross som går hårt åt både skor och däck. Det finns stigar som många generationer trampat på.

Utvecklingsgruppen står bakom Stora Vargleden och Lilla Kungsleden. Startplatsen finns vid Tived Kyrka.

Lilla Kungsleden 5 km
Stora Vargleden 35 km
Kyrkstigen från Tivedstorp 5 km
Kyrkstigen från Åboholm 7 km

Lilla Kungsleden passerar genom den gamla byn Kungsbacken. Läs/ladda ned broschyr Cykelleder&kyrkstigar. På samma blad kan du också läsa om kyrkstigarna från Åboholm och Tivedstorp till Tiveds kyrka. Information om sevärdheterna finns på informationstavlorna utmed lederna.

OBS – Det är cykelleder för vanliga cyklister.  – De är ej lämpliga för Mountain Bikes.