Tiveds Utvecklingsgrupp

Tiveds Utvecklingsgrupp är en partipolitisk fristående verksamhet och har till sin uppgift att verka för bra lösningar i de många marknära frågor som är angelägna i Tivedsbornas vardag. Föreningens syfte är att driva frågor som berör hela bygden. Den genomgående ambitionen är att verka för en positiv utveckling i Tiveden.

Vi träffas i Skolbyggnaden i Tived den andra måndagen i månaden.
Välkommen du också! Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma.
Har du något på hjärtat – ta kontakt med ordförande eller någon i styrelsen.