Styrelse 2022

Ordförande: Madeleine Larsson
Vice Ordförande:
Sekreterare: Annette Gustafsson
Kassör: Vivianne Andersson
Ledamöter
Nina Borgmann, Lina Vestman, Anita Karlsson
Suppleanter:
Marlies de Cort, Emma Gustavsson, Lars-Olof Sohlberg, Arne Olofsson
Revisorer:
Nils-Olof Tivemyr, Lennart Eriksson.

Epost till TUG: info@tivedsutvecklingsgrupp.tiveden.nu

Vi träffas 2 måndagen i varje månad utom under juli och december.

Mötena är öppna för alla
Vi träffas i Skolbyggnaden i Tived.
Mötet börjar 18.00.

Lämna ett svar

Inloggad som AK. Logga ut?

Kommentar

Ja, lägg till mig på din mailinglista.