Styrelse 2020

TUG styrelse 2020

Ordförande:
Madeleine Larsson
Skallebolet Mossängen
695 97 Tived
070-5412 717Madeleine_larsson(a)hotmail.se
Vice Ordförande:
Joaklm  Cleryd
Sanneruds byagata 23
695 97 Tived
0584-474015
Info(a)tivedslanthandel.se
Sekreterare,  Adjungerad  – hemsida
Anita Karlsson
Sörbytorp
696 92 Askersund
070-5499 665
anikar(a)telia.com
Kassör:
Vivianne Andersson
Skäpplandsgatan 15
703 74 Örebro
076-805 1135
andersson.vivianne(a)gmail.com
Ledamot
Nina Borgmann
info(a)fika-kaffe.se
Suppleant:
Ralph Borgmann
Ledamot:
Panni Verkerdy
p.verkerdy(a)gmail.com
Suppleant:
Kristina Mjörndal
Göte Hellmans väg 6
070-6848 585
Kristina.mjorndal(a)gmail.com
Ledamot
Lina Vestman
Vägens skola
695 97 Tived
073 517 9307
lina(a)vestman@development.se
Suppleant:
Lars-Olof Sohlberg
Göte Hellmans väg 4C
695 97 Tived
070 6415 455
Larsolofsohlberg(a)gmail.com
Ledamot:
Runar Adamsson
Sävsjöfallet 2
695 96 Tived
070 300 4354
Suppleant:
Arne Olofsson
Häggeboda 3
695 97 Tived
070-5447 4047
arne(a)okire.com
Suppleant:
Karl-Arne Blom
Ykullen
695 97  Tived
chapp_54(a)yahoo.se
Suppleant:
Maria Cleryd
Sanneruds byagata 23
695 97 Tived
0584-474015
Info(a)tivedslanthandel.se
Suppleant:
Marlies de Cort
Camping Tiveden
info(a)campingtiveden.se

för att undvika spam  får du byta (a) mot @

Vi träffas varje månad utom under juli och december.

Mötena är öppna för alla
Vi träffas i Skolbyggnaden i Tived.
Mötet börjar 18.15.

Hjärtligt välkomna.Redigera

Lämna ett svar

Inloggad som AK. Logga ut?

Kommentar

 Yes, add me to your mailing list

Ja, lägg till mig på din mailinglista.