Styrelse 2024

Ordförande: Marlies de Cort
Vice Ordförande: Anders Tivell
Sekreterare: Arne Olofsson
Kassör: Anders Rickard
Ledamöter
Jeanette Håkansson, Jonas Eriksson, Lars Paulsson
Suppleanter:
Madeleine Larsson,   Monica Walfridsson, Anneth Peterson
Revisorer:
Nils-Olof Tivemyr, Lennart Eriksson.

Epost till TUG: info@tivedsutvecklingsgrupp.tiveden.nu

Vi träffas 2 måndagen i varje månad utom under juli och december.

Mötena är öppna för alla
Vi träffas i Skolbyggnaden i Tived.
Mötet börjar 18.00