Styrelse 2023

Ordförande: Madeleine Larsson
Vice Ordförande:
Sekreterare: Annette Gustafsson
Kassör: Vivianne Andersson
Ledamöter
Nina Borgmann, Lina Vestman, Jeanette Håkansson
Suppleanter:
Marlies de Cort, Emma Gustavsson, Arne Olofsson
Revisorer:
Nils-Olof Tivemyr, Lennart Eriksson.

Epost till TUG: info@tivedsutvecklingsgrupp.tiveden.nu

Vi träffas 2 måndagen i varje månad utom under juli och december.

Mötena är öppna för alla
Vi träffas i Skolbyggnaden i Tived.
Mötet börjar 18.00