Marknadsbilder från 2023

Så var det marknadsdag

Från anslagstavlan